PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Inter Cars Lietuva“ privatumo pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu

Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie UAB "Inter Cars Lietuva" vykdomą asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu, kai Jūs mūsų internetinėje svetainėje užsiprenumeruojate naujienlaiškius.

Mes pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams, ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Tvarkydami mums pateiktus asmens duomenis, laikomės visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Inter Cars įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Inter Cars Lietuva“, juridinio asmens kodas 300594634, Titnago g. 6, Vilnius, el. p. LT.Biuras@intercars.eu, tel. 8 5 249 10 72. Esame paskyrę atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais.

Asmens duomenis Jūs mums pateikiate savanoriškai. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius apie mūsų ir partnerių prekes, paslaugas, organizuojamus renginius, akcijas ir lojalumo programas bei kitą mūsų veiklą, kuri galėtų Jus dominti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį Jūs mums duodate užsiprenumeruodami Inter Cars Lietuva naujienlaiškį mūsų internetinėje svetainėje.

Davę sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo duotą sutikimą. Tai galite padaryti atsisakydami mūsų naujienlaiškių el. paštu LT.Marketing@intercars.lt. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime tol, kol vykdysime Jūsų užsiprenumeruotos srities rinkodaros veiklą, nebent Jūs anksčiau pareikšite pageidavimą atsisakyti mūsų siunčiamų naujienlaiškių.

Jūs turite teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į mus Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo kartu, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, mes atnaujinsime aukščiau nurodytą informaciją.


Tapk IC Premia Cash programos dalyviu!

  1. Programos dalyviu galima tapti tinkamai užpildžius, pasirašius dalyvio anketą.
  2. Dėl anketos turite kreiptis į Jus aptarnaujantį vadybininką.
  3. Tinkamai užpildžius anketą, Jums bus išduota „MultiCard“ kortelė, kurią turite suaktyvuoti prisijungę interneto puslapyje icpremiacash.lt.
  4. „MultiCard“ kortele galima atsiskaityti tik filialuose prie kasos, atsiskaitymo metu suvedus kortelės PIN kodą, kurį gausite sėkmingai aktyvavę kortelę.
  5. „MultiCard“ kortelėje sukauptais pinigais galite apmokėti 99% prekės kainos, tačiau Jūsų apmokamoje sąskaitoje faktūroje turi likti bent 1 EUR suma, kurią turite apmokėti. Pavyzdžiui, jeigu norite įsigyti prekę už 100 EUR, tai galite apmokėti 99 EUR kortelėje sukauptais pinigais.
  6. „MultiCard“ kortelės likutį galite pasitikrinti internatiniame puslapyje icpremiacash.lt.
  7. Atsiskaičius „MultiCard“ kortele, prekės negražinamos. Rekomenduojama pirkti prekes (pavyzdžiui, įrangą, įrankius, alyvas, aksesuarus ir pan.), kurios Jums tikrai tinka.
  8. Įsigytoms prekėms galioja standartinės garantinės ir skundų nagrinėjimo sąlygos, kaip ir perkant prekes įprastiniu būdu.
  9. IC PREMIAS CASH pinigus pradėsite kaupti nuo anketos užpildymo dienos.